Aptek

Н+-К+-АTF-azanın inhibitoru. Mədə-bağırsaq nahiyəsində diskomfort hissiyatı (ağrı, qıcqırma, ürəkbulanma, qusma və s.) Qastrit, mədə- bağırsaq traktının xora xəstəliklərinin əmələ gəlməsi və ya ağırlaşması
Antiazotemik və qoruyucu diuretik
Qanda azotun səviyyəsini azaldır, sidik cövhərinin ekskresiyasını asanlaşdırır, amin turşularının səviyyəsini normallaşdırır, böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə nevroloji statusu yaxşılaşdırır.
4 əvəzolunan, 8 əvəzolunmayan, 2 qismən əvəzolunan amin turşusu .Alimentar zülal çatışmazlığını aradan qaldırır, azot balansını təmin edir, hüceyrələrin və toxumaların enerji təminatını yaxşılaşdırır, metabolizm proseslərini sürətləndirir, qaraciyərin detoksikasiya funksiyasını aktivləşdirir.
Hepatoprotektor, ödqovucu
Flüorxinolon qrupuna aid olan antibakterial dərman vasitəsi
LEXTRASA 800 mq modifikasiya olunmuş şəkildə xaric olan qastrorezistent tabletlər LEXTRASA Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Mesalazine
domperidon 10 mq
ürəkbulanma və qusma simptomlarını aradan qaldırmaq üçün
inyeksiya məhlulu hazırlanması üçün liofilizəolunmuş toz, həlledici
Venadaxili infuziya məhlulu hazırlamaq üçün toz

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Esafosfina, FructoFosfan, FDP

Təsviri: Ağ və yaxud ağımtıl rəngli tozdur. Zəif qoxuya və azacıq duzlu dada malikdir.

Farmakoterapevtik qrupu: Ürək-damar preparatları.

ATC kodu: C01EB07.

Saxlanma şəraiti: 20°C-dan yuxarı olmayan temperaturda, qaranlıq və rütubət olmayan şəraitdə, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Həll olunmuş Biosfina otaq temperaturunda 24 saat ərzində yararlıdır. İstifadə olunmayan məhlul atılmalıdır.

Yararlılıq müddəti: Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti: Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı: Promark Trade LLP
Great Britain

Eksklüziv distribyutor:EL Company LTD.