Aptek

8 mq/ 2ml ə/d və v/d inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizəolunmuş toz
Rektal krem .Fluocınolone acetonıde + Lıdocaıne hydrochlorıde
əzələdaxili və ya venadaxili istifadə üçün inyeksiya üçün məhlu l
Sarıdan qəhvəyi rəngə qədər torpedoşəkilli bərk kütlədir
Şəkərli diabetdə istifadə olunan dərmanlar, qanda qlükozanın səviyyəsini azaldan peroral preparatların kombinasiyaları
Azitromisin azalid qrupuna aid olan makrolid antibiotikdir. Azitromisin molekulunda er- itromisin A-nın lakton halqasına azot atomu əlavə edilmişdir. Azitromisinin kimyəvi adı: 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-homoeritromisin A. Molekulyar çəkisi: 749.0. Təsir mex- anizmi: Azitromisin ribosom 50S subvahidi ilə birləşməklə və peptid translokasiyasını inhibə etməklə, bakterial hüceyrələrdə zülalların sintezini pozur.
Н+-К+-АTF-azanın inhibitoru. Mədə-bağırsaq nahiyəsində diskomfort hissiyatı (ağrı, qıcqırma, ürəkbulanma, qusma və s.) Qastrit, mədə- bağırsaq traktının xora xəstəliklərinin əmələ gəlməsi və ya ağırlaşması
Antiazotemik və qoruyucu diuretik
Qanda azotun səviyyəsini azaldır, sidik cövhərinin ekskresiyasını asanlaşdırır, amin turşularının səviyyəsini normallaşdırır, böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə nevroloji statusu yaxşılaşdırır.
4 əvəzolunan, 8 əvəzolunmayan, 2 qismən əvəzolunan amin turşusu .Alimentar zülal çatışmazlığını aradan qaldırır, azot balansını təmin edir, hüceyrələrin və toxumaların enerji təminatını yaxşılaşdırır, metabolizm proseslərini sürətləndirir, qaraciyərin detoksikasiya funksiyasını aktivləşdirir.