Nevrologiya

8 mq/ 2ml ə/d və v/d inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizəolunmuş toz
əzələdaxili və ya venadaxili istifadə üçün inyeksiya üçün məhlu l