Aptek

Dərmanların satışı

Citicol

əzələdaxili və ya venadaxili istifadə üçün inyeksiya üçün məhlu l

Sektorlar:
Kataloqlar:
Çatdırılma:Yoxdur
Stokda:Var

Təsiredici maddə: 4 ml məhlulun tərkibində (1 am

pulda) 1048 mq sitikolinin natrium duzu (1000 mq
sitikolinə ekvivalent) vardır.
Köməkçi maddələr: inyeksiya üçün su.

Neyron metabolizmini aktivləşdirir
Sitikolin neyron membranının struktur komponenti
olan fosfolipidlərin biosintezini stimulə edir, bu da
ion mübadiləsi nasosu və modulyasiyası, sinir im

pulslarının örtülməsi üçün zəruri olan reseptorların
funksiyalarını yaxşılaşdırır. Sitikolin neyron mem

branına stabiləşdirici təsir göstərərək, beyin ödemi
simptomlarını aradan qaldırır. Klinik tədqiqatlar
göstərir ki, sitikolin beyin qan dövranının pozulması
və kəllə-beyin travmaları nəticəsində yaranan sere

bral disfunksiyanın gedişini yaxşılaşdırır. Sitikolin
həmçinin amneziya əlamətlərini azaldır, yuxarıda
göstərilən patologiyalarla əlaqədar koqnitiv, hissi və
hərəki pozulmaları aradan qaldırır.

Sitikolin toxumalarda, xüsusilə, baş beyində yüksək
biomənimsənilməsi ilə xarakterizə olunur. Eksperi

mental tədqiqatlar göstərdi ki, sitikolinin absorbsiyası
baş beyin travması olan hallarda daha yüksəkdir.

Beyin qan dövranının pozulmasının kəskin və yarım

kəskin fazaları, kəllə-beyin travmaları və onların
fəsadları, müxtəlif mənşəli koqnitiv pozulmalar

Sitikolinə və ya köməkçi maddələrdən hər hansı bir

inə qarşı yüksək həssaslıq, parasimpatik sinir sistem

inin hipertonusu. Vaqotoniya.

Əlavə təsirlərin rastgəlmə tezliyi aşağıdakı kimi
müəyyən edilmişdir: çox tez-tez (≥1/10), tez-tez
(≥1/100 – <1/10), bəzən (≥1/1,000 – <1/100), nadir
(≥1/10,000 – <1/1,000), çox nadir (<1/10,000),
tezliyi məlum deyil (əldə olan məlumatlara əsasən
qiymətləndirmək mümkün deyil).
Nadir hallarda (≥1/10,000 – <1/1,000) parasimpatik
sinir sisteminə stimuləedici təsir və qısamüddətli
hipotenziv effekt müşahidə oluna bilər. Anafilaktik
şok, yuxusuzluq, başgicəllənmə, hallüsinasiya, baş
ağrısı, arterial hipertenziya, qızdırma, respirator, tor

akal, mediastenal pozuntular, dispnoe, mədə-bağırsaq
xəstəlikləri, ürəkbulanma, iştahsızlıq, qarın ağrısı,
qaşınma, bəzən ishal, qızartı, səpgi, titrətmə, övrə,
ödem.

SİTİKOL əzələdaxili, venadaxili şırnaqla ləng (3-5
dəq.) və ya damcı üsulu ilə (dəqiqədə 40-60 damcı)
yeridilir.
1 ampuldan (1000 mq) gündə 1 dəfə təyin olunur.
Gündəlik doza xəstəliyin klinik elementlərindən asılı
olaraq 500-2000 mq olaraq dəyişir.
Şüurun bərpası gecikdikdə, bu bərpanı asanlaşdırmaq
üçün ilkin mərhələdən başlayaraq SİTİKOL-un da

vamlı təyinatı tövsiyə olunur.
Tənəffüsə, nəbzə və qan təzyiqinə təsir göstərmədiyi
üçün SİTİKOL-u uzunmüddətli və davamlı istifadə
etmək mümkündür.
SİTİKOL antihemorragik vasitələrlə, kəllədaxili tə

zyiqi azaldan maddələrlə və infuziya üçün mayelərlə
eyni vaxtda istifadə edilə bilər.
Parkinson xəstəliyi və parkinson sindromları old

uğu zaman SİTİKOL 500-1000 mq/gün dozada
əzələdaxili, venadaxili şırnaqla ləng və ya damcı
üsulu ilə yeridilir.
SİTİKOL bütün venadaxili izotonik məhlullarla
uyuşur və hətta qlükozanın hipertonik məhlulunda
həll oluna bilər.
18 yaşın altındakı uşaqlarda dərman vasitəsinin
təhlükəsizliyi təsdiq olunmamışd

4 ml inyeksiya üçün məhlul, ampulda. 5 ampul, içlik
vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*