Tübik

Unikal vəhdət - IV nəsil sorbent, prebiotik və antioksidant