Flakon

8 mq/ 2ml ə/d və v/d inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizəolunmuş toz
Azitromisin azalid qrupuna aid olan makrolid antibiotikdir. Azitromisin molekulunda er- itromisin A-nın lakton halqasına azot atomu əlavə edilmişdir. Azitromisinin kimyəvi adı: 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a-homoeritromisin A. Molekulyar çəkisi: 749.0. Təsir mex- anizmi: Azitromisin ribosom 50S subvahidi ilə birləşməklə və peptid translokasiyasını inhibə etməklə, bakterial hüceyrələrdə zülalların sintezini pozur.
Flüorxinolon qrupuna aid olan antibakterial dərman vasitəsi
Venadaxili infuziya məhlulu hazırlamaq üçün toz

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Esafosfina, FructoFosfan, FDP

Təsviri: Ağ və yaxud ağımtıl rəngli tozdur. Zəif qoxuya və azacıq duzlu dada malikdir.

Farmakoterapevtik qrupu: Ürək-damar preparatları.

ATC kodu: C01EB07.

Saxlanma şəraiti: 20°C-dan yuxarı olmayan temperaturda, qaranlıq və rütubət olmayan şəraitdə, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Həll olunmuş Biosfina otaq temperaturunda 24 saat ərzində yararlıdır. İstifadə olunmayan məhlul atılmalıdır.

Yararlılıq müddəti: Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti: Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı: Promark Trade LLP
Great Britain

Eksklüziv distribyutor:EL Company LTD.