Aptek

Dərmanların satışı

Domel

domperidon 10 mq
ürəkbulanma və qusma simptomlarını aradan qaldırmaq üçün

Sektorlar:
Kataloqlar:
Firmalar:
Çatdırılma:Yoxdur
Stokda:Var

Tabletlər:

1 tabletin tərkibində

Təsiredici maddə: domperidon 10 mq.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, qarğıdalı nişastası, mikrokristallik sellüloza,  povidon, maqnezium stearat, natrium laurilsulfat.

Təsviri:

Kəsiyi olan, ağ rəngli tabletlər. Xətt tableti parçalamaq və ya bərabər dozalara bölmək üçün nəzərdə tutulmayıb.

Farmakoterapevtik qrupu:

Bağırsaqların funksional pozğunluqlarının müalicəsi üçün preparatlar.

MBT-nin hərəki fəaliyyətinin stimullaşdırıcıları.

ATC kodu: A03FA03

Farmakodinamikası:

DOMEL-in aktiv maddəsi olan Domperidon, qastrokinetik və qusma əleyhinə xüsusiyyətlərə malik olan, dofamin antaqonistidir. Hematoensefalik səddini çətinliklə keçir. Domperidon qəbul edən xəstələrdə ekstrapiramidal pozulmalar çox nadir hallarda müşahidə olunur, xüsusilə böyüklərdə. Lakin domperidon hipofiz vəzi tərəfindən prolaktinin xaric olunmasını təmin edir. DOMEL preparatının qusma əleyhinə təsiri periferik təsirin (qastrokinetik) və xemoreseptorların trigger zonasında dofamin reseptorlarına qarşı antaqonizmin birləşməsi ilə əlaqədardır, hansı ki hematoensefalik səddindən kənar, postrema zonasında yerləşir. Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatların nəticəsində beyində domperidonun səviyyəsi aşağı, həmçinin domperidonun dofamin reseptorlarına əsasən periferik təsiri aşkar edilmişdir. İnsan üzərində aparılan  tədqiqatlar göstərir ki, peroral qəbul olunan domperidon qida borusunda təzyiqi artırır, antroduodenal hərəkəti yaxşılaşdırır və mədə boşalmasını sürətləndirir. Domperidon mədə sekresiyasına təsir etmir. ICH – E14-in tövsiyələrinə uyğun olaraq, QT intervalının hərtərəfli öyrənilməsi aparılmışdır. Bu tədqiqat plasebo qrupu daxil olmaqla, aktiv müqayisə və müsbət nəzarət olmaqla  gündə 80 mq-a qədər domperidonun dörd dozası 10 mq və ya 20 mq  sağlam könüllülərdə aparılmışdır. Bu tədqiqatda domperidonu 20mq sutkalıq dozada gündə 4 dəfə qəbul etmiş xəstələrdə 4 – cü gündə domperidon və plasebo arasında QTc ilkin səviyyəsindən dəyişilməsi üçün LS orta dəyərinin maksimal fərqi aşkar olunmuşdur. İki tərəfli 90% Cİ (1.0 -dan 5.9 ms-ə qədər) 10 ms-dən çox olmamışdır. Bu araşdırmada sutkalıq 80 mq qədər domperidon dozasının istifadə edilməsi (yəni maksimum tövsiyə olunan dozadan ikiqatından artıq) klinik olaraq QTc əhəmiyyətli olan effekti müşahidə edilməmişdir. Lakin, iki əvvəlki tədqiqatlarda dərmanların qarşılıqlı təsirlərində, domperidonun monoterapiya şəklində tətbiq edildiyi zaman (gündə 4 dəfə 10 mq) QTc uzanmasına dair bəzi dəlillər göstərmişdir. Domperidon və plasebo arasındakı QTcF-də zamanla müqayisəli ən böyük orta fərq sırasıyla 5,4 ms (% 95 CI: -1,7 – 12,4) və 7,5 ms (% 95 CI: 0,6 – 14,4) idi.

Farmakokinetikası:

Absorbsiyası: DOMEL preparatı peroral qəbulundan sonra , tez absorbsiya olunur, qan plazmasında maksimal konsentrasiyası təxminən 1 saat ərzində qeyd edilir. Cmax və AUC (zaman-konsentrasiya əyrisi altındakı sahə)  10-20 mq aralığında domperidonun dozasına mütənasib olaraq artır. Dərmanı təkrar qəbul edərkən (gündə dörd dəfə, hər 5 saatda, 4 gün ərzində) AUC-nin 2-3 dəfə artması müşahidə edilir. Sağlam insanlarda yeməkdən sonra domperidonun biomənimsənilməsi artır, mədə-bağırsaq pozulmaları ilə olan xəstələr domperidonu yeməkdən 15-30 dəqiqə əvvəl qəbul etməlidirlər. Mədə şirəsi turşuluğunun az olması domperidonun absorbsiyasını azaldır. Əvvəlcədən qəbul edilmiş simetidin və ya natrium-bikarbonat DOMEL preparatının peroral biomənimsənilməsini azaldır.

Paylanması: Peroral qəbul olunan domperidon çox guman ki, kumulyasiya olunmur və metabolizmini gücləndirmir. Gündəlik 30 mq domperidonun iki həftəlik oral qəbulundan sonra,  pik plazma konsentrasiyası C max  90 dəqiqə sonra 21 nq / ml-ə çatır və bu, ilk istifadəsindən sonra ölçülən 18 nq / ml ilə eynidır. DOMEL preparatı plazma zülalları ilə 91-93% birləşir. Heyvanlarda radioaktiv damğalanmış domperidone ilə aparılan tədqiqatları, beyin konsentrasiyasının aşağı olmasına baxmayaraq, dərmanın toxumalarda geniş yayılmasını aşkar etdi. Dişi siçovullarda aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, domperidon az miqdarda plasentar səddi keçir.

Metabolizmi: DOMEL preparatı hidroksilləşmə və N-dealkilləşmə yolu ilə qaraciyərdə metabolizmə uğrayır. Diaqnostik inhibitorlarla aparılan in vitro metabolizm təcrübələri nəticəsində məlum olmuşdur ki, domperidon N-dealkilləşmə prosesində iştirak edən CYP3A4 sitoxromun P450-nin ilkin formasıdır, CYP3A4, CYP1A2 və CYP2E1 isə domperidonun aromatik hidroksilasiyasında iştirak edir.

Xaricolması: Peroral qəbul olunan dozadan 31% sidiklə və 55% nəcislə bədəndən xaric olunur. Preparatın dəyişilməmiş şəklində xaric olması nisbətən kiçikdir (10% nəcislə və təqribən 1% sidiklə xaric olunur). Birdəfəlik dozada qəbulu etdikdən sonra qan plazmasından yarımxaricolma dövrü 7-9 saat təşkil edir və ağır böyrək çatışmazlığı zamanı uzanır.

Qaraciyər çatışmazlığı: Yüngül dərəcədə qaraciyər çatışmazlığı zamanı preparatın dozalanması koreksiya tələb etmir. Orta qaraciyər çatışmazlığı  olan xəstələrdə (Pugh təsnifatına qiymətləndirmə 7-9; Child-Pugh  B sinifi), domperidon preparatının AUC və C max, müvafiq olaraq müşahidə olunan pasiyentlərdə sağlam insanlardan 2,9 və 1,5 dəfə çoxdur. Sərbəst fraksiya 25% artırılır və  yarımxaricolma dövrü 15-23 saat uzanır. Cmax və AUC dəyərlərinə əsaslanaraq sistematik təsiri yüngül dərəcədə qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə bir qədər aşağı olur, halbuki zülal ilə birləşməsində və ya terminal xaricolma dövründə heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Ağır dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələr üzərində heç bir elmi tədqiqat aparılmayıb. Orta və ya ağır dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrə domperidon əks göstərişdir.

Böyrək çatışmazlığı: Kəskin böyrək çatışmazlığı  (kreatinin klirensi <30 ml/min/1,73 m2) olan xəstələrdə DOMEL preparatının yarımxaricolma dövrü 7,4 saatdan 20,8 saata qədər artır, lakin qan zərdabında toplanması sağlam könüllülərdən nisbətən aşağı muşahidə olmuşdur. Dəyişməyən dərmanın yalnız kiçik bir faizi (təxminən 1%) böyrək vasitəsi ilə xaric edilir,böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə birdəfəlik dozada qəbul etdikdə düzəliş  tələb olunmur. Lakin dərmanın təkrar yeridilməsi, böyrək pozulmaların şiddətlənməsindən asılı olaraq qəbul sayı gündə bir-iki dəfəyə qədər azaldılmalıdır. Dozanın azaldılması da tələb oluna bilər.

 • ürəkbulanma və qusma simptomlarını aradan qaldırmaq üçün göstərilir.

DOMEL preparatını aşağıdakı hallarda istifadə etmək olmaz:

 • Preparata və ya preparatın tərkibinə daxil olan hər hansı komponentə qarşı hiperhəssaslıq;
 • Prolaktin ifraz edən hipofizin şişi (prolaktinoma);
 • Orta və ya ağır dərəcədə qaraciyər çatışmazlığı ;
 • Ürək-damar keçiricilik intervallarının, xüsusilə QTc-nin uzun müddət davam etməsi ilə əlaqədar olan xəstələrdə və əhəmiyyətli elektrolit pozulmaları olan və ya yanaşı durğun ürək çatışmazlığı kimi ürək-damar xəstəlikləri olan xəstələrdə ;
 • Apomorfin istisna olmaqla, QT-intervalını uzadan dərmanlarla birgə istifadəsi;
 • CYP3A4 inhibitorları ilə birgə istifadəsi (onların QT-uzatma effektlərindən asılı olmayaraq);
 • Mədə-bağırsaq qanaxmaları, mexaniki keçməzlik və ya perforasiya ( yəni mədənin hərəki funksiyasının stimullaşdırılması təhlükəli olduqda);
 • Qanda kalium və ya maqnezium miqdarını aşağı salmasına və ya qanda kalium miqdarını yuxarı qalxmasına gətirib çıxardan bir problem varsa.
 • Klaritromisin (güclü bir CYP3A4 inhibitoru olduğundan əks göstərişdir).

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri:

Aşağıda sadalanan hallarnan rastlaşan zaman həkimlə əlaqə saxlayın:

– qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkəndə (qaraciyər funksiyaların pozulmaları və ya çatışmazlığı)

– böyrək xəstəliklərindən əziyyət çəkəndə ( böyrək funksiyaların pozulmaları və ya çatışmazlığı). Uzunmüddətli müalicə zamanı həkimlə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunur, dozanın korreksiyasına ehtiyac ola bilər.

DOMEL preparatının qəbulu ürək ritminin pozulmasına və ürək tutması riskinin artmasına səbəb ola bilər. Bu risk 60 yaşdan yuxarı olanlarda və ya gündə 30 mq-dan çox doza qəbul edənlərdə daha çox ola bilər. Domperidonun bəzi dərmanlarla birlikdə verilməsi zamanı da risk artır. Siz infeksiya (göbələk və ya bakterial infeksiyalarda) və/və ya ürək problemləri və ya QİÇS/İİV (müalicə üçün dərman qəbul edirsinizsə, həkiminizə və ya əczaçınıza bildirin.

DOMEL preparatını qəbul edərkən ürək ritminin pozulması , ürək döyüntüsünün artması, nəfəsalmanın çətinləşməsi və huşunun itməsi ilə  qarşılaşsanız, həkimə müraciət edin. Bu halda domperidon ilə müalicəni dayandırmaq lazımdır.

Nadir irsi problemləri olan xəstələrdə qalaktozaya qarşı dözümsüzlük, Lappa laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktoza absorbsiyasının pozulması olan xəstələrdə DOMEL tabletlərinin tərkibində laktoza olduğu üçün bu dərman vasitəsi qəbul edilməməlidir.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Aşağda sadalanan dərmanları qəbul edirsizsə, yaxın keçmişdə qəbul etmisizsə və ya diqər dərmanları qəbul etmisizsə öz həkimnizə və ya əczaçınıza məlumat verin. Həmin preparatlar farmakokinetik və/və ya farmakodinamik qarşılıqlı təsirlər səbəbindən QT intervalının uzanması riskini artırırlar.

Müalicə üçün aşağıda sadalanan dərmanlar qəbul olunan halda, DOMEL preparatını qəbul etməyin:

– antifunqal preparatlar: peroral ketokonazol, flukonazol və vorikonazol;

– antibiotiklər: eritromisin, klaritromisin, telitromisin, moksifloksasin, pentamidin;

-ürək xəstəlikləri zamanı və ya yüksək qan təzyiqi zamanı qəbul olunan preparatlar : amiodaron, dronedaron, xinidin, dizopiramid, dofetilid, sotalol, diltiazem, verapamil;

– antipsixotik preparatlar: haloperidol, pimozid, sertindol;

– bəzi antidepressantlar: sitalopram, s-sitalopram;

– mədə-bağırsaq traktının pozulmaları zamanı qəbul olunan preparatlar: sizaprid, dolazetron və prukaloprid;

– antihistamin peparatlar: mekvitazin və mizolastin;

– malyariya  əleyhinə preparatlar: qalofantrin və lumefantrin;

– QİÇS/İİV zamanı qəbul olunan preparatlar: proteazanın inhibitoru;

– onkoloji preparatlar:toremifen, vandetanib və vinkamin.

-digər dərmanların qəbulu: depridil,difemanil,metadon.

DOMEL və apomorfin:

DOMEL-i və apomorfini eyni vaxtda istifadə etdikdən öncə həkiminiz hər iki dərmanı asanlıqla keçirdiyinizə əmin olmalıdır. Həkiminizə  şəxsi məsləhət üçün müraciət edin.  Apomorfinin broşürüna baxın.

Hər hansı digər dərmanları, o cümlədən reseptsiz alınan dərmanları qəbul edərkən DOMEL-in sizin üçün təhlükəsiz olub-olmadığını həkiminizdən soruşmaq vacibdir.

In vitro müayinələrə əsasən CYP3A4 fermentini inhibə edən preparatlarla birgə istifadəsi zamanı plazmada domperidonun səviyyəsi yüksələ bilər. Proteazaların inhibitorları; azol sırasından göbələk əleyhinə preparatlar; makrolid qrupundan antibiotiklər

Aşağıdakı maddələrlə eyni vaxtda  istifadə etdikdə ehtiyatla istifadə olunmalıdır: bradikardiya və ya hipokalemiya səbəb olan dərmanların, QT intervalının uzadılmasında iştirak edən makrolidlərin (azitromisin və roksitromisin).

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi:

Hamiləlik .Hamilə və ya süd verən qadın və ya hamiləliyə şübhə varsa bu dərmandan istifadəyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Hamilə qadınlarda istifadəsi haqqında məlumatın məhdud olduğu üçün preparat istifadə olunmamalıdır. Hamiləlik zamanı DOMEL preparatını yalnız ana üçün ehtimal olunan fayda döl üçün potensial riskdən üstün olduğu hallarda təyin edilə bilər.                                                                                                                         Hamilə olduğunuz halda, əgər həkiminiz tərəfindən təyin edilməmişsə, DOMEL preparatını istifadə etməyin.

Laktasiya dövrü: Domperidon insan südündə az miqdarda müşahidə olunur. Domperidon ana südü ilə qidalanan uşağın ürəyinə arzuolunmaz əlavə təsir göstərə bilər. Domperidon laktasiya dövründə ancaq həkim məsləhətilə qəbul olunmalıdır. Bu dərmandan istifadəyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.

Pediatriyada istifadəsi:

Hematoensefalik səddi və metabolik funksiyaları tam inkişaf etmədiyi üçün, yetkinlərdə nadir hallarda baş verən  nevroloji pozulmaların riski balaca uşaqlarda daha tez baş verir.                                                                             Buna görə, yenidoğulmuş körpələrdə və balaca uşaqlarda doza dəqiq müəyyən edilməlidir və ciddi şəkildə müşahidə edilməlidir. Həddindən artıq doza aşmasını uşaqlarda ekstrapiramidal simptomlara səbəb ola bilər, ancaq digər səbəblər də nəzərə alınmalıdır. DOMEL tabletləri yalnız böyüklərdə və bədən kütləsi 35kq-dan artıq olan uşaqlarda (12 yaşdan yuxarı) istifadəyə nəzərdə tutulur.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri:

DOMEL preparatı nəqliyyat vasitəsini və digər texnikanı idarəetmə qabiliyyətinə təsir göstərmir.

 

İstifadə qaydası və dozası:

DOMEL tabletlərini yeməkdən əvvəl qəbul etmək tövsiyə olunur, yeməkdən sonra  qəbul edəndə domperidonun absorbsiyası ləngiyə bilər. Preparat bədən çəkisi 35 kq-dan artıq 12 yaşdan yuxarı uşaqlara təyin edilir. Domperidon  balaca uşaqlara ən aşağı effektiv dozada və ən qısa müddətə təyin edilir. Adi doza – 1 tablet gündə 3 dəfə qəbul olunur.   Preparatın maksimal sutkalıq dozası – 3 tabletdir (30 mq). Peroral suspenziya istifadə etməzdən əvvəl çalxalanmalıdır. Adi doza – 10 mq (10 ml oral, yəni iki ölçülü qaşığı 5 ml-dən) təşkil edir, gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul olunur. Gündə 30 mq-dan çox qəbul etməyin. Qabı açmaq üçün qapağı  saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladın. Həkiminiz təyin edən dozanı qəbul etmək üçün dərman vasitəsinin  ikincili qablaşdırılmasında olan 5 ml həcmində ölçü qaşığını istifadə edin. Bu dərman ürəkbulanma  və qusma  müalicəsi üçün böyüklər və yeniyetmələr (12 yaş və yuxarı, 35 kq və ya daha artıq çəkisində) üçün istifadə olunur. Bu dərmanı qəbul etdikdən sonra simptomlar adətən 3-4 gün ərzində yox olur. Həkimlə məsləhətləşmədən DOMEL preparatını 7 gündən artıq qəbul etməyin.

Əlavə təsirlər:

Əlavə təsirlərin tezliyinə görə təsnif edilir: Çox tez-tez baş verən əlavə təsirlər (≥1/10); tez-tez baş verən əlavə təsirlər (≥1/100, <1/10); Bəzən baş verən əlavə təsirlər (≥1/1,000, <1/100); nadir hallarda baş verən əlavə təsirlər (≥1/10,000, <1/1,000); çox nadir hallarda baş verən əlavə təsirlər  (<1/10 000); tezliyi məlum olmayan əlavə təsirlər: mövcud məlumatlara görə tezliyini qiymətləndirmək mümkün olmur.

İmmun sisteminin pozulmaları: Çox nadir hallarda: allergik reaksiyalar, həmçinin anafilaktik reaksiyalar, anafilaktik şok,angionevrotik ödem, səpgi, qaşınma, təngnəfəslik və ya üzdə ödem. Bu əlamətlərdən hər hansı biri baş verərsə dərhal müalicəni dayandırmaq lazımdır.

Endokrinoloji pozulmalar: Nadir hallarda: prolaktin səviyyəsinin artması.

Psixoloji pozulmalar: Çox nadir hallarda: həyacan hissi, əsəbilik.

Sinir sisteminin pozulmaları: Çox nadir hallarda:arzuolunmaz ekstrapiramidal effektləri (tremor və ya qeyri-adi əzələ hərəkətləri ), qıcolmalar, yuxululuq, baş ağrısı. Yenidoğulmuşlarda, körpələrdə və uşaqlarda qeyri-adi əzələ hərəkəti riski yüksəkdir.

Ürək pozulmaları: Tezliyi məlum olmayan əlavə təsirlər: QTc-nin uzanması, mədəcik aritmiyaları (ventrikulyar aritmiyaları), torsad-de-puant, qəfil ürək ölümü. Ürək ritminin pozulması (tez-tez və ya qeyri-müntəzəm ürək döyüntüsü) bildirilmişdir; əgər bu baş verərsə, dərhal müalicəni dayandırmaq lazımdır. Domperidon ürək ritminin pozulması və ürək dayanmasının artması riski ilə əlaqələndirilə bilər. Bu risk 60 yaşdan yuxarı olanlarda və ya gündə 30 mq-dan yüksək doza qəbul edənlərdə daha tez baş verə bilər.

Mədə-bağırsaq pozulmaları: Nadir hallarda:  mədə-bağırsaq pozulmaları, bağırsaq ağrıları daxil olmaqla , bəzi hallarda bağırsağın keçici spazmları. Çox nadir hallarda: diareya.

Dəri və dərialtı toxumaların xəstəlikləri: Çox nadir hallarda: övrə, qaşınma, səpgi.

Reproduktiv sisteminin və süd vəzinin pozulmaları: Nadir hallarda: qalaktoreya( südün əmələ gəlməsi), ginekomastiya(döş həcminin artması), amenoreya ( qeyri-müntəzəm və ya menstruasiyanın olmaması). DOMEL preparatı nadir hallarda ginekomastiya, qalaktoreya və amenoreya kimi digər təsirlərə (neyroendokrinoloji təsirlərə) səbəb ola biləcək qanda prolaktin səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər.

Laborator müayinələr:

 • Çox nadir hallarda: qaraciyər funksiyası testlərində kənaraçıxmalar.
 • Nevroloji əlavə təsirlər (ekstrapiramidal təsirlər) uşaqlarda və ana südü ilə qidalanan körpələrdə çox nadir hallarda baş verə bilər və yetkinlərdə müstəsna hallarda baş verə bilər, onlar müalicənin dayandırılmasından sonra özbaşına və tamamilə yox olurlar.
 • Mərkəzi sinir sistemi ilə əlaqəli olan digər təsirlər, həyəcan və yuxusuzluq kimi də çox nadir hallarda rast gəlir və əsasən ana südü ilə qidalanan körpələrdə və uşaqlarda qeyd olunur.
 • Hipofiz hematoensefalik səddindən kənar yerləşdiyinə görə, domperidon prolaktin səviyyəsini artıra bilər. Nadir hallarda, bu hiperprolaktinemiya qalaktoreya, ginekomastiya və amenoreya kimi arzuolunmaz neyroendokrinoloji təsirlərə səbəb ola bilər.

Doza həddinin aşılması:

Simptomlar: Doza həddinin aşılması baş veribsə, xüsusilə əgər uşaq artıq doza qəbul edibsə, dərhal həkimə, əczaçıya və ya toksikoloji mərkəzə müraciət edin. Doza həddinin aşılması zamanı simptomatik müalicə tətbiq oluna bilər. Uzun müddətli QT intervalı adlanan ürək probleminin ola biləcəyinə görə EKQ monitorinqi həyata keçirilə bilər. Dərmanın həddindən artıq dozası həyəcan, şüurun pozulması, konvulsiyalar, yuxusuzluq, disorientasiya və ekstrapiramidal reaksiyalar, xüsusilə ana südü ilə qidalanan körpələrdə və uşaqlarda müşahidə edilə bilər. Xəstə mədəsinin yuyulması, aktivləşdirilmiş kömürün tətbiqi və simptomatik müalicə kimi adekvat müalicə almaq üçün xəstəxanaya çatdırılmalıdır (ekstrapiramidal reaksiyalar antiholinergik və ya antiparkinsonik vasitələrin tətbiqi ilə azalda bilər). DOMEL preparatını qəbul etmək unutmusuzsa, xatırlayan kimi qəbul edin. Növbəti doza üçün vaxt çatanda dərman qəbul edin, sonra isə dərmanın qəbulunu adi rejimdə davam edin. Unudulmuş dozanı bərpa etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin. Bu dərman istifadə haqqında hər hansı bir əlavə sualınız varsa həkiminizlə əlaqə saxlayın.

Buraxılış forması:

60 tablet PVC/alüminium folqadan hazırlanmış blisterlərə yığılır, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti:

25°C yuxarı olmayan temperaturda saxlanmalıdır. Original qablaştırmada, uşaqların əli çatmayan yerdə  saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti:

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma qaydası:

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova

3150-194 Condeixa-a-Nova

Portuqaliya

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi:

LABORATÓRIO MEDINFAR – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A.

Rua Henrique de Paiva Couceiro, Nº 29

Venda-Nova, 2700-451 Amadora

Portuqaliya

Eksklüziv distribyutor:

EL Kompaniya MMC

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*