PROFARMA sh.a.

Rektal krem .Fluocınolone acetonıde + Lıdocaıne hydrochlorıde
Sarıdan qəhvəyi rəngə qədər torpedoşəkilli bərk kütlədir